การแจ้งยอดชำระ

  1. ใบแจ้งยอดชำระจะส่งให้ตามห้องพัก
  2. ผ่านทางแอพพลิเคชั่น horganice

วิธีการสมัคร

การตรวจสอบยอดชำระ (ขั้นตอนเดียวกับการแจ้งชำระเงิน)

 


วิธีแจ้งการชำระเงิน

1.ผ่านทาง Line @patamaplaces
LINE Patama Places

2.ผ่านทางแอพพลิเคชั่น horganice
    ช่องทางการดาวน์โหลด สำหรับ iOs: Download
    ช่องทางการดาวน์โหลด สำหรับ Android: Download

วิธีการสมัครแอฟ

การแจ้งการชำระเงิน